Послуги

м. Київ, вул. Марка Вовчка, 18А

Аудит інженерних систем та систем безпеки

Аудит інженерних систем необхідний для оцінки стану існуючих інженерних систем об'єкта, з метою виявлення можливих проблем. Він виконується для підготовки робіт по приведенню систем в стан, що відповідає вимогам нормативних документів, безпеки експлуатації, а також в разі необхідності розвитку або модернізації. Після проведення аудиту замовник отримує об'єктивну інформацію про стан систем об'єкта від незалежних експертів, що володіють великим досвідом практичної роботи в предметних областях.

До інженерних систем будівель і об'єктів можна віднести:

Під час аудиту інженерних систем проводяться:

 • Аналіз технічної та експлуатаційної документації в разі її наявності
 • Аналіз функціонування інженерних систем
 • Оцінка правильності експлуатації
 • Аналіз стану обладнання в порівнянні з його паспортними даними
 • Визначення основних проблемних зон і рекомендації по їх модернізації
 • Розробка рекомендацій щодо можливої модернізації інженерних систем

Результатами проведення аудиту інженерних систем зазвичай є наступні документи:

 • Звіт про поточний стан інженерної інфраструктури, ресурс компонентів основного інженерного обладнання, виявлені проблеми та можливі ризики їх впливу на роботу об'єкта
 • Рекомендації щодо усунення виявлених проблем
 • Рекомендації з модернізації інженерних систем

Аудит систем безпеки

Кожне підприємство чи організація на сьогодні оснащено охоронними системами. До них відносять:

За час експлуатації обладнання зношується, з'являються нові технології, змінюються ризики і загрози - відповідно і  системи, що використовуються на об'єктах вимагають постійного розвитку та модернізації.

Проведення аудиту дозволяє:

 • Оцінити відповідність рівня безпеки ризикам і загрозам
 • Оцінити поточний стан охоронного комплексу та рівня його захищеності
 • Виявити вузькі місця в системах
 • Оцінити відповідність обладнання поставленим задачам, технічним вимогам та встановленим стандартам
 • Розробити рекомендації щодо впровадження нових технологій для комплексу, що охороняється

Виконання аудиту проводиться в кілька етапів:

 • Збір необхідної інформації про стан справ на об'єкті
 • Аналіз отриманих даних
 • Розробка та надання рекомендацій щодо поліпшення роботи системи безпеки
 • Надання звітної документації

Так само, в рамках аудиту можливе вирішення додаткових завдань, таких як, розробка політики безпеки на об'єкті, інструкцій, проведення навчання.

Наші проекти

ФЗ «Біофарма»

ФЗ «Біофарма»

Нашими спеціалістами було надано комплекс послуг з робіт по аналізу інформаційної системи, систем та політик інформаційної безпеки, а також робіт по проектуванню-реструктуризації та оптимізації інформаційної інфраструктури.
Подробиці
Міністерство соціальної політики України

Міністерство соціальної політики України

Працівники компанії ProNET надали консультаційні послуги з питань комп'ютерного аудиту та комп'ютерного апаратного забезпечення - послуги з проведення аудиту стану інженерних мереж та інформаційних систем центру обробки даних (ЦОД).
Подробиці
Національний банк України

Національний банк України

Пронет виконало роботи з проектування нового центру обробки даних Національного Банку України. Головні особливості проекту - це повний цикл проектування у 3D з використанням BIM моделей та у повній відповідності з вимогами TIER IV та державними стандартами та нормативами.
Подробиці