Бізнес - додатки

м. Київ, вул. Марка Вовчка, 18А

Автоматизація збору даних з технологічного обладнання

На будь-якому виробничому підприємстві при управлінні технологічним обладнанням виникає ряд актуальних завдань:

 • контроль фактичних витрат сировини та енергоносіїв
 • контроль руху продукції по технологічному ланцюжку
 • зменшення відсотка бракованої продукції
 • зменшення простоїв обладнання
 • зменшення впливу людського фактора на технологічні процеси і т.д.

Для вирішення таких завдань, фахівці нашої компанії розробили прикладне рішення для автоматизації збору даних з обладнання в рамках технологічних процесів SkyNET MES.

Дане рішення забезпечує:

 • Автоматизацію збору даних з технологічного обладнання для оперативної передачі актуальної інформації фінансовій службі або топ менеджменту.
 • Архівацію даних, їх перетворення і уніфікацію для передачі в інші системи (наприклад, ERP).
 • Аналітичну обробку даних відповідно до заданого алгоритму.
 • Надання глобальних звітів та локальної інформації на автоматизованих робочих місцях технологічних процесів.
 • Автоматизацію технологічних процесів на етапах проходження сировини або продукції по контрольним точкам, підрахунку готової продукції, обліку простоїв обладнання, внутрішньозаводської логістики, інвентаризації та багато іншого.
 • Контроль своєчасного проходження технічного обслуговування технологічного обладнання.
 • Облік фактичних витрат сировини та енергоносіїв.

Вигоди від впровадження:

 • Оперативний контроль стану та розподіл ресурсів.
 • Диспетчеризація виробництва.
 • Збір та зберігання даних.
 • Управління виробничим персоналом.
 • Управління процесом внутрішньої логістики.
 • Управління якістю, аналіз ефективності.
 • Управління процесами виробництва.
 • Відстеження та генеалогія продукції.
 • Скорочення впливу людського фактора на втрати продукції.

Приклади галузевих рішень:

 • Виробництво рибних продуктів. Забезпечення автоматизованого обліку продукції на етапах переробки та передачу даних в ERP для планування і обліку виробничих процесів.
 • Виробництво молочних продуктів та хлібобулочних виробів. Забезпечення автоматизованого обліку простоїв устаткування, обліку готової продукції та аналізу ефективності роботи ліній фасування.
 • Елеватори. Побудова автоматизованої системи управління внутрішньозаводською логістикою для обліку і контролю процесів обробки вхідної зернової продукції.
 • Виробництво алкогольної продукції.
 • Система контролю лабораторних досліджень.

Наші проекти

ПАО «Запоріжсталь»

ПАО «Запоріжсталь»

Компанія Пронет протягомі 2016 - 2018 років виконала декілька контрактів з ПАО «Запоріжсталь». Серед наданих послуг: модернізація парку промислових ПК, що використовуються в системі автоматизації вагових модернізація систем візуалізації диспетчерських, з використання устаткування Samsung
Подробиці
Universal Fish Company

Universal Fish Company

Завдання Забезпечити автоматизований облік продукції на етапах переробки та передачу даних в ERP для планування і обліку у виробничих процесах
Подробиці