Моніторинг інфраструктури та сервісів

м. Київ, вул. Марка Вовчка, 18А

BMC TrueSight Capacity Optimization

Відповідність потреби ІТ-ресурсів із забезпеченням своєчасності надання сервісів та оптимізації витрат

Опис продукту

TrueSight Capacity Optimization - це платформа управління ІТ-ресурсами, що дозволяє забезпечити відповідність ресурсів ІТ-інфраструктури потребам в обслуговуванні та пріоритетам бізнесу, щоб своєчасно надавати сервіси та оптимізувати витрати.

Задачі бізнесу

Користувачі хочуть отримувати необхідні послуги з гарною якістю і точно в строк. У цьому організаціям допомагають адаптивні процеси розробки та хмарні моделі доставки. Ці моделі вимагають швидкого розгортання ресурсів ІТ-інфраструктури і здатності коригувати їх відповідно до мінливих потреб в обслуговуванні. Щоб відповідати цим вимогам, ІТ-відділ повинен мати перед очима повну картину ресурсів ІТ-інфраструктури, як використовуваних, так і вільних, а також прогноз потреби в майбутньому. Без цієї інформації розгортання і підтримка сервісів ризикують обернутися проблемами.

Рішення BMC

TrueSight Capacity Optimization забезпечує контроль всієї ІТ-інфраструктури - фізичної, віртуальної і хмарної. ІТ-відділ і групи тестування / розробки можуть без проблем додавати, видаляти та коригувати ресурси для обчислень, зберігання даних, побудови корпоративної мережі і т. д. відповідно до поточних потреб в сфері бізнес-додатків і сервісів. Панелі моніторингу сервісів, можливості побудови прогнозів, моделювання та резервування дозволяють визначити майбутні потреби в ресурсах та контролювати капітальні та експлуатаційні витрати. Звіти про витрати допомагають керівникам проектів і власникам компаній керувати бюджетом і вартістю обслуговування.

Можливості

TrueSight Capacity Optimization допомагає ІТ-відділу ефективно управляти наданням цифрових сервісів.

  • Своєчасне розгортання додатків завдяки резервуванню ІТ-ресурсів для нових додатків і сервісів, коли це необхідно.
  • Масштабування з можливістю прогнозувати, будувати моделі і коригувати споживання ІТ-ресурсів відповідно до мінливих потреб.
  • Оптимізація витрат: інвестування в нові фізичні, віртуальні або хмарні ресурси в міру необхідності.
  • Повний список всіх ресурсів компанії: фізичних, віртуальних, хмарних, а також ресурсів Haddop та ІТ інфраструктури.Переваги
  • Скорочення витрат часу персоналу до 75% завдяки автоматизації управління ресурсами.
  • Скорочення капітальних витрат до 30% завдяки підвищенню щільності обчислювальних ресурсів.
  • Отримання інформації для перетворення ІТ-інфраструктури.
  • Швидка окупність інвестицій: в середньому за 9 місяців.
  • Пули CapacityPools дозволяють в реальному часі відстежувати використання ресурсів, ризики та ефективність груп ресурсів за тими чи іншими параметрами.

Додатки та ІТ-інфраструктура повинні працювати разом. TrueSight Capacity Optimization дає ІТ-фахівцям інформацію, яка дозволяє забезпечити баланс ІТ-ресурсів і потреб в додатках та ІТ-сервісах.

Резервування

Своєчасне розгортання бізнес-систем та ІТ-сервісів. ІТ-відділ може планувати надання і виділяти ІТ-ресурси з самого першого дня, коли вони необхідні. Наявна інформація про зарезервовані ресурси та їх поточне використання дозволяє оптимально будувати процес закупівель нового обладнання для ІТ-інфраструктури.

Аналітика з урахуванням потреб бізнесу

Наочне відображення ІТ-ресурсів, необхідних для задоволення мінливих потреб в додатках і в наданні ІТ-сервісів. ІТ-фахівці можуть прогнозувати та моделювати зміни попиту на сервіси і без проблем коригувати ресурси інфраструктури з урахуванням його коливань.

Хмара

Приватні та загальнодоступні хмари допомагають організаціям прискорити розвиток бізнесу та підвищити гнучкість. Маючи перед очима повну картину локальних та хмарних сервісів, можна оптимізувати обчислювальні ресурси. Завдяки підтримці VMware® vCloud®, OpenStack®, Amazon Web Services ™ і Microsoft® Azure® ІТ-відділ може відстежувати споживання ресурсів і потреби незалежно від того, де і як розподілене робоче навантаження.

Облік витрат

ІТ-відділ може визначати вартість обслуговування і надавати різним підрозділам фінансову інформацію, необхідну для створення конкурентоспроможних сервісів. Існує три моделі обліку витрат: фіксована вартість, вартість на основі розподілу і вартість на основі обсягів споживання. ІТ може поєднувати моделі витрат або вибрати ту, яка найкраще підходить для компанії.

Розширення

Збір даних від всіх ресурсів інфраструктури, які важливі для роботи додатків і сервісів. У базову комплектацію продукту включені 30 конекторів, 50 шаблонів звітів, безліч уявлень, а на додаток до цього спільнотою BMC Capacity Management розроблені розширення, доступні в TrueSight Capacity Marketplace, що дозволяє ІТ-спеціалістам без проблем створити середовище управління ІТ-ресурсами, відповідно потребам бізнесу .