Системи автоматизації БП, СЕД

м. Київ, вул. Марка Вовчка, 18А

Електронний кабінет контрагента

В організаціях будь якої форми власності та сфери діяльності постає потреба у швидкому, безпаперовому обміні електронними документами зі своїми контрагентами. Ці документи мають бути підписані електронно цифровим підписом та мати юридичну силу. Таку необхідність нам постійно озвучували фінансові керівники компаній, ІТ директора та інші представники замовників. Такий обмін документами значно пришвидшить обмін договорами, актами, звірками та іншими видами документів, дозволить своєчасно інформувати про отримання та підписання контрагентом.

Проаналізувавши потреби ринку, в компанії ПРОНЕТ було ініційовано розробку відповідного прикладного рішення на базі власної платформи SkyNET, яке отримало назву «Електронний кабінет контрагента». Прикладне рішення працює сумісно з основною платформою SkyNET, що дозволяє попередньо погоджувати документ всередині компанії - Замовника, а потім направляти погоджений та підписаний документ контрагенту. А також навпаки, отримавши від контрагента певний документ, від потрапляє в основну електронну базу документів замовника і, в залежності від виду документу, або автоматично відправляється на погодження замовником по певному маршруту, або буде направлений на певного співробітника.

До можливостей прикладного рішення «Електронний кабінет контрагента» відносяться:

  • Авторизація та аутентифікація контрагента у власному електронному кабінеті, призначеному для обміну електронними документами із Замовником
  • Завантаження та вигрузка електронних документів засвідчених засобами електронного цифрового підпису – ЕЦП
  • Реєстрація документів в спеціальних журналах обліку вхідної та вихідної кореспонденції
  • Формування (у напівавтоматичному режимі) переліку завдань в Системі щодо обробки документів контрагента
  • Фіксація факту передачі документів між етапами процесу та можливість моніторингу з боку контрагента поточного стану обробки своїх документа

Даний модуль дозволить оперативно обмінюватись електронними документами між контрагентами, підписувати їх ЕЦП, контролювати доставку до адресата та підписання контрагентом.

В електронному документі присутня інформація про стан документів: кількість нових, підписаних та відправлених. По кожному документу відображається дата його реєстрації, тип документу, наявність електронного цифрового підпису та інша інформація.