Бізнес - додатки

м. Київ, вул. Марка Вовчка, 18А

Інтеграційні рішення, сервісна шина

У будь-якій сучасній компанії існує безліч ІТ систем які так чи інакше сприяють вирішенню різних бізнес завдань. Але, як правило, в силу різних причин ці системи або не інтегровані між собою, або ця інтеграція носила несистемний та спорадичний характер, що в результаті призводить до втрат часу персоналу на перенесення даних між системами, зростання кількості помилок і отримання несвоєчасної та недостовірної інформації для прийняття рішень.

Вихід з даної ситуації без кардинального зламу всієї структури - застосування інтеграційної або сервісної шини Enterprise Service Bus. Сервісна шина забезпечує взаємодію всіх інтегрованих додатків в одному центрі, об'єднуючи існуючі джерела інформації та надаючи централізований обмін даними між різними ІС.

Корпоративна сервісна шина даних є незамінним засобом забезпечення інформаційного обміну, підвищення загальної продуктивності праці інформаційної системи і скорочення трудовитрат на її адміністрування.

Завдання, які вирішуються за допомогою корпоративної сервісної шини даних:

 • Передача даних між різними ІС
 • Формування єдиного інформаційного простору
 • Побудова оркестровки наскрізних бізнес-процесів на підставі подій або для синхронізації
 • Отримання керованої архітектури ІС рівня підприємства, що розширюється
 • Зниження витрат на обслуговування і супровід інформаційної системи
 • Підвищення оперативності та достовірності в отриманні необхідної інформації

Зручність використання і можливість швидкого впровадження забезпечують такі бізнес-переваги:

 • скорочення витрат на оплату праці
 • підвищення продуктивності
 • зниження витрат при прийнятті рішень
 • зниження ризиків при управлінні даними
 • прискорення повернення інвестицій

 Ми пропонуємо до впровадження рішення на базі наступних продуктів:

 • Mule ESB 
 • InterSystems Ensemble® 

Наші проекти

ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ»

ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ»

Компанія Пронет виконала контракт з ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ», за яким були реалізовані роботи по модернізації аудіо візуального комплексу та інтеграції системи відео конференц зв'язку.
Подробиці