Послуги

м. Київ, вул. Марка Вовчка, 18А

ІТ консалтинг, Аудит

ІТ консалтинг - це комплексне обстеження всіх сегментів ІТ-інфраструктури, яке проводиться нашими фахівцями. Основною метою обстеження є визначення поточного стану ІТ-інфраструктури та її відповідності бізнес-процесам підприємства (організації) замовника. Аналіз функціонування ІТ дозволяє виявити компоненти, які мають недостатню продуктивність або відмовостійкість, некоректно або не в повному обсязі налаштовані, що в свою чергу, може привести до відмов в обслуговуванні клієнтів.

У процесі такого технічного аудиту аналізується взаємне підключення мережевого обладнання, параметрів конфігураційних файлів устаткування, завантаження інформаційних сервісів, активного мережевого обладнання, каналів зв'язку локальної, корпоративної та зовнішніх мереж. На підставі результатів аналізу визначаються вузькі місця в ІС, її логічної і фізичної топології, архітектура взаємодії. Аналіз рівня інформаційної безпеки дозволяє визначити перелік ймовірних внутрішніх і зовнішніх загроз.

Як правило, ІТ-консалтинг включає в себе наступні етапи:

 1. Отримання організаційно-експлуатаційної інформації.
 2. Збір інформації про склад і характеристики інформаційної системи:
 • ревізія інформації про мережеву інфраструктуру;
 • ревізія інформації про систему інформаційної безпеки;
 • ревізія інформації про існуючу фізичну інфраструктуру серверів;
 • ревізія інформації про існуючу інфраструктуру віртуалізації серверів та сховищ;
 • отримання інформації про існуючі сервіси інформаційно-технологічної інфраструктури;
 • отримання інформації про існуючі інформаційні системи підприємства;
 • отримання інформації про існуючі системи резервного копіювання.
 1. Проективний аналіз отриманої інформації:
 • аналіз організаційно-експлуатаційної частини
 • аналіз отриманих конфігурацій і інформації про стан апаратно-програмних складових мережевого обладнання
 • аналіз інформаційно-технологічної інфраструктури
 • аналіз прикладного ПО, що встановлено і використовується
 • проективний аналіз засобів централізованого адміністрування
 • аналіз вразливостей фізичної безпеки об'єктів та обладнання. Опціонально
 • аналіз інженерних систем. Опціонально
 1. Розробка документації. Формування звіту.

Результатом ІТ консалтингу є розробка і передача Замовнику документації, складеної на підставі проведеного проектованого аналізу, яка буде включати:

 • Оцінку поточного технічного і організаційного стану інформаційних систем Вашої компанії
 • Перелік виявлених проблем і недоліків в ІС
 • Рекомендації та пропозиції щодо усунення виявлених архітектурних і конфігураційних недоліків та перебудови ІТ-інфраструктури, в контексті забезпечення відмовостійкості, інформаційної безпеки та захисту від загроз.

Наші фахівці допоможуть побудувати оптимальну інформаційну інфраструктуру, розроблять концепцію її розвитку та безпеки. ІТ консалтинг забезпечить підвищення ефективності та продуктивності функціонування інформаційних систем, мінімізацію ризиків в процесі удосконалення старих і впровадження нових ІТ систем.

Наші проекти

Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру»

Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру»

Пронет, на базі розробленого проекту, виконало контракт по модернізації розподіленої, захищенної інфраструктури ДП «Центр державного земельного кадастру».
Подробиці
Промислово будівельна група «Ковальська»

Промислово будівельна група «Ковальська»

У рамках проекту виконано аудит існуючого стану справ (бізнес-процесів), розроблено проект, надано послуги з впровадження та, на разі, виконується технічна підтримка. У рамках проекту описані та реалізована автоматизація процесів Service Desk, інцидент менеджменту, база знань. Впроваджено систему моніторингу, яка охоплює усі активи та забезпечує проактивний моніторинг стану сервісів та інфраструктури.
Подробиці
ТОВ «Кронас-Трейд»

ТОВ «Кронас-Трейд»

Спеціалісти ProNET виконали комплекс консультаційних послуг, щодо перебудови, оптимізації та реорганізації ІТ-інфраструктури при переїзді центрального офісу до нового приміщення Замовника. За результатами проведеного аналізу розроблено рекомендації та пропозиції, щодо усунення знайдених архітектурних та конфігураційних недоліків та перебудові ІТ-інфраструктури ЦО Замовника.
Подробиці
ФЗ «Біофарма»

ФЗ «Біофарма»

Нашими спеціалістами було надано комплекс послуг з робіт по аналізу інформаційної системи, систем та політик інформаційної безпеки, а також робіт по проектуванню-реструктуризації та оптимізації інформаційної інфраструктури.
Подробиці
Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру»

Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру»

Пронет виконало контракт з проведення аудиту та розробки проекту по модернізації інфраструктури ДП «Центр державного земельного кадастру» для створення катастрофостійкого, захищенного рішення.
Подробиці
Міністерство соціальної політики України

Міністерство соціальної політики України

Працівники компанії ProNET надали консультаційні послуги з питань комп'ютерного аудиту та комп'ютерного апаратного забезпечення - послуги з проведення аудиту стану інженерних мереж та інформаційних систем центру обробки даних (ЦОД).
Подробиці
Universal Fish Company

Universal Fish Company

Завдання Забезпечити автоматизований облік продукції на етапах переробки та передачу даних в ERP для планування і обліку у виробничих процесах
Подробиці
ТОВ «Лузанівка»

ТОВ «Лузанівка»

Працівниками компанії ProNET для дистриб'юторської компанії «Лузанівка» виконано контракт з проведення ИТ аудиту. За контрактом надано комплекс послуг з робіт по аналізу інформаційної системи, систем та політик інформаційної безпеки, а також робіт по проектуванню-реструктуризації та оптимізації інформаційної інфраструктури , і на підставі проведеного аналізу розроблено рекомендації та пропозиції щодо усунення знайдених архітектурних та конфігураційних недоліків та перебудові інформаційної системи та бізнес-процесів Замовника.
Подробиці
Державне підприємство «Регіональні електричні мережі»

Державне підприємство «Регіональні електричні мережі»

Співробітники компанії ProNET надали комплекс послуг з робіт по аналізу інформаційної системи та аналізу бізнес-процесів Замовника. На підставі проведеного аналізу розроблено рекомендації та пропозиції щодо усунення знайдених архітектурних та конфігураційних недоліків та перебудові ІТ-інфраструктури Замовника.
Подробиці