Послуги

м. Київ, вул. Марка Вовчка, 18А

Консалтинг по формалізації та оптимізації БП

Для керівників або власників компаній дуже важливо, щоб будь-який бізнес-процес був оптимальним за трудовитратами та тим результатам, які він приносить. Також важливо, щоб він постійно вдосконалювався, оскільки, від цього залежать, в першу чергу фінансові результати діяльності компанії. Досягти цього можна завдяки формалізації та оптимізації діяльності в рамках обраних бізнес-процесів.

Формалізація та оптимізація бізнес-процесів

Бізнес-процес - це набір регулярно повторюваних дій, який виконується в компанії для отримання очікуваного або заданого результату в певні терміни. У кожній компанії існує ряд процесів: продаж, логістика, виробничі процеси, процеси діловодства, управління і т.д.

Виконуючи формалізацію та оптимізацію бізнес-процесів компанії, ви, отримаєте:

 • чітке графічне бачення того, як працює ваша компанія
 • прозорість процесів і підвищення керованості бізнесу
 • побачите вузькі місця і зможете вжити заходів щодо їх усунення або посилення
 • побачите реальну завантаженість тих чи інших співробітників
 • зменшите залежність роботи вашої організації від конкретного співробітника за рахунок того, що всі процеси у вашій компанії будуть описані і стане зрозуміло, хто (і з якою ефективністю) бере участь в яких етапах роботи

Більш того, описані бізнес-процеси можуть лягти в основу автоматизації діяльності вашої компанії або проходження сертифікації якості ISO. На сьогоднішній день все частіше доказом успішності бізнесу є наявність у компанії сертифікату міжнародного стандарту менеджменту якості ISO 9001.

Аналіз існуючих процесів підприємства Замовника

Почати ми пропонуємо з аналізу існуючих процесів підприємства Замовника - складання схеми «Як є». При наявності «вузьких місць», які гальмують бізнес-процес, Замовнику надаються рекомендації для їх усунення, і моделюється схема «Як буде». Всі схеми передаються Замовнику і надалі вони можуть лягти в основу автоматизації його бізнес-процесів. Наприклад, результатом проведення консалтингу бізнес-процесів може стати:

 • актуальний аналіз існуючої моделі бізнес-процесів підприємства
 • професійна оцінка «вузьких місць» моделі бізнес-процесів підприємства, так званий, «погляд з боку»
 • повний пакет рекомендацій кваліфікованих фахівців для вдосконалення, оптимізації та перебудови моделі бізнес-процесів підприємства
 • повний опис актуальної моделі бізнес-процесів підприємства, з обумовленим рівнем деталізації
 • реальна можливість самостійної роботи над моделлю бізнес-процесів підприємства на підставі отриманих рекомендацій

Автоматизація бізнес-процесів

Автоматизація бізнес процесів дозволяє:

 • скоротити час, необхідний для обслуговування клієнта
 • знизити операційні витрати
 • підвищити керованість компанії
 • підвищити якість обслуговування клієнтів
 • знизити собівартість продукції і послуг
 • прискорити швидкість реакції компанії на зміни
 • підвищити конкурентоспроможність компанії

Як правило, на підставі результату, проведеного аналізу існуючих процесів підприємства Замовника ми рекомендуємо найбільш підходящу / оптимальну платформу для створення його унікальної внутрішньої інформаційної системи.

Компанія ProNET є розробником власної системи для автоматизації бізнес-процесів - SkyNET BPM. Наші фахівці виконують весь комплекс послуг по автоматизації бізнес-процесів, починаючи від розробки технічного завдання і закінчуючи навчанням персоналу і технічною підтримкою готового рішення.

Реінжиніринг бізнес-процесів

Якщо автоматизація неможлива або поки не планується, ми пропонуємо реінжиніринг бізнес-процесів - це фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування бізнес-процесів для досягнення максимального ефекту в діяльності підприємства, яке оформляється відповідними організаційно-розпорядчими та нормативними документами. Сенс перепроектування зводиться до двох основних етапів: побудова оптимального / ідеального образу основного бізнес-процесу компанії та визначення найкращого за коштами, часом та ресурсами способу переводу існуючого бізнес-процесу в оптимальний. 

Наші проекти

АТ «ТАСКОМБАНК»

АТ «ТАСКОМБАНК»

У травні 2019 року компанією ПРОНЕТ був реалізований проект по впровадженню системи обробки заявок OTRS для автоматизації роботи служби Service Desk в АТ «ТАСкомбанк». Основною метою проекту є оптимізація і автоматизація процесів управління послугами, які надаються в банку.
Подробиці
Державне підприємство «Регіональні електричні мережі»

Державне підприємство «Регіональні електричні мережі»

Співробітники компанії ProNET надали комплекс послуг з робіт по аналізу інформаційної системи та аналізу бізнес-процесів Замовника. На підставі проведеного аналізу розроблено рекомендації та пропозиції щодо усунення знайдених архітектурних та конфігураційних недоліків та перебудові ІТ-інфраструктури Замовника.
Подробиці
Український транспортно - логістичний центр

Український транспортно - логістичний центр

ProNET було запропоновано комплексне рішення, в основу якого було закладено телефонну станцію Avaya Aura Call Center Elite та ECM платформа Directum.
Подробиці
Керуюча компанія «Маріупольська інвестиційна група»

Керуюча компанія «Маріупольська інвестиційна група»

Перед ТОВ "Керуюча компанія« Маріупольська інвестиційна група »" стояло завдання стандартизації діяльності компанії та раціональнішого використання наявних ресурсів для досягнення найкращих результатів. Наступним кроком, після проведення формалізації і стандартизації бізнес-процесів компанії повинна була стати автоматизація діяльності.
Подробиці
Державна продовольчо-зернова корпорація України

Державна продовольчо-зернова корпорація України

Успішно завершився перший етап проекту по впровадженню системи електронного документообігу в Державній продовольчо-зерновий корпорації України, який тривав 3 місяці. Він включав в себе автоматизацію і модернізацію блоку «Канцелярія».
Подробиці