Портфоліо

м. Київ, вул. Марка Вовчка, 18А

Національне агентство з питань Державної служби

Компанія ПРОНЕТ завершила впровадження системи електронного документообігу власної розробки – SkyNET у Національному агентстві з питань Державної служби.

Цілі проекту:

 • Стандартизація та автоматизація процедур опрацювання документів відповідно до вимог Державних органів України.
 • Підвищення ефективності документообігу та рівня виконавської дисципліни за рахунок використання сучасних комп’ютерних технологій обробки документів.
 • Формування передумов щодо переходу на електронний (без паперовий) документообіг усіх структурних підрозділів центрального апарату та територіальних органів НАДС.

Основні процеси обробки документів, що були автоматизовані:

 • Реєстрація передбачених чинним законодавством типів та видів документів, сканування та штрих-кодування вхідних документів.
 • Винесення резолюцій щодо виконання документів, попереднє погодження проектів резолюцій та вихідних документів, що формуються для виконання вхідних документів.
 • Ведення діловодства структурних підрозділів Замовника з можливістю гнучкого обмеження доступу до документів з боку інших підрозділів.
 • Можливість пошуку електронних документів за будь-яким параметром його реєстраційної картки.
 • Контроль виконавської дисципліни структурних підрозділів НАДС щодо роботи з документами. 
 • Можливість формування електронного архіву документів для передачі до архівної установи у відповідності до вимог чинного законодавства.

На базі стандартного функціоналу Системи реалізовано:

 • Організація документообігу (вхідна, вихідна кореспонденція та організаційно-розпорядчі документи).
 • Виконання вимог НАДС щодо переліку полів реєстраційних карток та правил нумерації документів.
 • Організація оперативного та архівного зберігання електронних документів з підтримкою технології штрих-кодування та можливістю застосування електронно-цифрового підпису.
 • Автоматизація процесів документообігу шляхом створення різноманітних реєстрів електронних документів, друкованих та звітних форм.
 • Автоматизація процесів опрацювання звернень громадян та народних депутатів.
 • Підтримка та застосування нормативно-довідкової інформації у вигляді довідників Системи.
 • Контроль виконавчої дисципліни щодо обробки документів співробітниками структурних підрозділів Замовника.
 • Адміністрування Системи, контроль прав доступу користувачів, моніторинг та протоколювання дій користувачів у Системі.
 • Інформаційна взаємодія з системою електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ).

На базі вбудованого конструктору звітів реалізовані наступні друковані та звітні форми:

 • Друкована форма резолюцій Керівництва.
 • Звітна форма «Перелік контрольних завдань, що не виконано».
 • Звітна форма «План-нагадування контрольних завдань».

Для формування передумов щодо переходу на електронний (без паперовий) документообіг усіх структурних підрозділів НАДС реалізовано:

 • Розсилка разових задач для обробки резолюцій Керівництва.
 • Розсилка періодичних задач, автоматично сформованих маршрутними схема обробки документів (так званий конструктор ділових процесів).

 


Інші реалізовані проекти

АТ «ТАСКОМБАНК»

У травні 2019 року компанією ПРОНЕТ був реалізований проект по впровадженню системи обробки заявок OTRS для автоматизації роботи служби Service Desk в АТ «ТАСкомбанк». Основною метою проекту є оптимізація і автоматизація процесів управління послугами, які надаються в банку.

ПрАТ «Вераллія Україна»

Протягом 2016-2019 р.р. компанією Пронет було реалізовано декілька контрактів для ПрАТ «Вераллія Україна» (ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря») по модернізації, розширенню та супроводу наявної інфраструктури систем безпеки (СКУД). Метою модернізації було забезпечення контролю доступу на територію підприємства Замовника та контроль робочого часу.

ПрАТ «Вераллія Україна»

Протягом кількох років компанія Пронет та ПрАТ «Вераллія Україна» (ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря») тісно співпрацюють. За 2016-2019 р.р. нами було виконано декілька контрактів, предметом яких було виконання робіт по модернізації, розширенню та супроводу, на базі розроблених проектів, інформаційного комплексу (СКС, ЛОМ) для ПрАТ «Вераллія Україна».

ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ»

Компанія Пронет виконала контракт з ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ», за яким були реалізовані роботи по модернізації аудіо візуального комплексу та інтеграції системи відео конференц зв'язку.

ТОВ «РУДОМАЙН»

Компанія Пронет виконала контракт з ТОВ «РУДОМАЙН» по виконанню проектних, монтажних і пуско-налагоджувальних робіт з побудови системи охоронного відеоспостереження на об'єкті Шахта Артем 1,ГД ШУ, по підземного видобутку руди.

Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру»

Пронет, на базі розробленого проекту, виконало контракт по модернізації розподіленої, захищенної інфраструктури ДП «Центр державного земельного кадастру».

Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру»

Пронет виконало контракт по модернізації серверного парку та віртуального середовища основного та резервного ЦОД з використанням обладнання Dell для ДП «Центр державного земельного кадастру». До складу послуг входило постачання обладнання та роботи з введення в експлуатацію.

ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ»

Компанія Пронет виконала контракт з ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ», за яким були реалізовані проектні, монтажні та пуско-налагоджувальні роботи по побудові аудіо візуального комплексу, з урахуванням розробки графічного інтерфейсу для інтерактивного управління елементами комплексу.

ПАО «Запоріжсталь»

Компанія Пронет протягомі 2016 - 2018 років виконала декілька контрактів з ПАО «Запоріжсталь». Серед наданих послуг: модернізація парку промислових ПК, що використовуються в системі автоматизації вагових модернізація систем візуалізації диспетчерських, з використання устаткування Samsung

ПрАТ «Вераллія Україна»

Протягом 2017-2019 р.р. компанією Пронет було реалізовано декілька контрактів для ПрАТ «Вераллія Україна» по модернізації, розширенню та супроводу наявної інфраструктури відеоспостереження. Метою модернізації було забезпечення безпеки працівників підприємства Замовника та контроль робочого процесу.