Бізнес - додатки

м. Київ, вул. Марка Вовчка, 18А

Системи управління клієнтським досвідом для операторів

Сучасне розповсюдження телекомунікаційних сервісів та їх важливість у нашому житті вимагає нових підходів до контролю:

 • якості сервісів, які надаються клієнтам
 • параметрів мережі, яка забезпечує надання таких сервісів

Системи управління клієнтським досвідом для операторів забезпечують комплексну оцінку якості клієнтських сервісів та характеристик працездатності мережі. Такий підхід дозволяє поєднати бізнес та технологічні показники в єдину систему та забезпечити високий рівень надання послуг та ефективності роботи мережі.

Сучасні операторські системи управління клієнтським досвідом забезпечують:

 • моніторинг клієнтських сервісів та параметрів роботи елементів мережі в режимі реального часу
 • аналітичну обробку даних щодо сервісів та параметрів мережі, відстеження KPI та KQI, а також підготовку різноманітних звітів

Використання систем управління клієнтським досвідом дозволяє:

 • оперативно та якісно віршувати питання обслуговування клієнтів, підвищити їх рівень задоволення сервісами та лояльність
 • попереджати та своєчасно виявляти технічні проблеми в мережі
 • оптимізувати OPEX та CAPEX, підвищити ефективність роботи телекомунікаційного оператора
 • розширити маркетингові можливості завдяки глибокому та різнобічному аналізу показників, генерувати нові сервіси та канали надходжень

Варто виділити наступні особливості сучасних операторських систем управління клієнтським досвідом:

 • модульний принцип побудови, висока гнучкість та функціональність
 • мультивендорність та мультитехнологічність (2G, 3G, 4G, 5G)
 • наскрізний контроль елементів мережі, починаючи з сегменту радіодоступу (RAN) і закінчуючи ядром
 • обробка значного масиву різноманітних даних – як традиційного голосового трафіку та VoLTE, так і даних Інтернет-доступу, VoIP, VoD, OTT, геймінгу тощо, -- які надходять з різних джерел (елементи мережі, «проби» (probes), білінг, CRM, сторонні системи тощо)
 • зручний та інформативний інтерфейс, можливості кастомізації (формування власних KPI, KQI, звітів та дашбордів)
 • прив’язка до місцевості за допомогою геолокації