Послуги

м. Київ, вул. Марка Вовчка, 18А

Технічна підпримка та аутсорсинг

Своєчасне та якісне рішення проблем, що виникають при експлуатації / модернізації ІТ-систем або іншими словами - делегування непрофільних функцій компанії зовнішнім фахівцям, дозволяє скорочувати вартість володіння, зменшувати час простою активів і, в кінцевому рахунку, знижувати собівартість продукції, що випускається.

Ми надаємо послуги аутсорсингу, технічної підтримки та супроводу в усіх напрямках діяльності компанії, з гарантованим рівнем SLA, автоматизацією роботи з заявками за допомогою Service Desk.

Підтримка ІТ інженерної інфраструктури:

  • Моніторинг, управління функціонуванням, регламентне обслуговування інфраструктури ЦОД (клімат, гарантоване живлення, системи безпеки)
  • регламентне обслуговування систем електропостачання та гарантованого електроживлення
  • регламентне обслуговування та технічна підтримка систем безпеки  (протипожежні системи, системи контролю та управління доступом, системи відеоспостереження)
  • аутсорсинг управління проектами - управління проектними роботами в сфері побудови інженерної інфраструктури

Підтримка ІТ-інфраструктури:

Підтримка прикладних сервісів:

  • АРМ моніторинг та управління функціонуванням сервісів та додатків (бухгалтерські, біллінгові системи, інтернет додатки, системи розподіленої обробки даних і т.д.)
  • аутсорсинг систем автоматизації управління бізнес процесами, в тому числі ITIL / ITSM 
  • аутсорсинг управління проектами - управління проектними роботами в сфері впровадження бізнес-додатків

При оцінці вартостей таких послуг, ми враховуємо та рекомендуємо замовнику оптимальний рівень сервісного обслуговування (SLA), рівень технічної підтримки, виходячи з особливостей бізнес-процесів підприємства, використовуваних систем та їх компонентів.

Важливим фактором є забезпечення своєчасного проведення регламентних робіт для забезпечення безвідмовної роботи, як ІТ систем, так і систем безпеки. При проведенні таких робіт ми враховуємо, як вимоги виробників обладнання, так і умови експлуатації, а також керівні документи контролюючих органів і стандартів.

Завдяки добре налагодженому процесу організації, наявності філіальної мережі ми можемо виконувати послуги з ІТ-обслуговування клієнтів з розгалуженою мережею відділень по всій Україні. При цьому для полегшення звернень за заявками на ремонт та вирішення раптово виниклих проблем клієнту надається доступ до Service Desk нашої компанії, де він може контролювати всі етапи виконання робіт і формувати необхідну звітність.

Навчання

Завершальним етапом реалізації будь-якого роду ІТ - проекту є навчання персоналу замовника. Від ефективності проведеного навчання, залежить, як швидко організація почне отримувати позитивні ефекти від впровадження інформаційної системи, реалізованого комплексного рішення або автоматизації на підприємстві.

Фахівці компанії ProNET проводять навчання виділеного співробітника або групи співробітників замовника, в обов'язки яких входить уміння користуватися та впевнено працювати, а також, здійснювати подальше навчання та підтримку користувачів ІТ системи. Навчання проводитиметься як для співробітників з функціями адміністрування та налаштування, так і для пересічних користувачів.

При організації процесу навчання застосовується індивідуальний підхід - навчання може проводитися на території виконавця, на території замовника або віддалено в режимі Skupe-конференцій. В рамках навчання надаємо методичні рекомендації в усному вигляді для подальшого навчання, яке буде проводити виділений фахівець, при необхідності надаються інструкції адміністратора, користувача ІТ системи, відео матеріали тощо.

Наші проекти

ПрАТ «Вераллія Україна»

ПрАТ «Вераллія Україна»

Протягом 2016-2019 р.р. компанією Пронет було реалізовано декілька контрактів для ПрАТ «Вераллія Україна» (ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря») по модернізації, розширенню та супроводу наявної інфраструктури систем безпеки (СКУД). Метою модернізації було забезпечення контролю доступу на територію підприємства Замовника та контроль робочого часу.
Подробиці
ПрАТ «Вераллія Україна»

ПрАТ «Вераллія Україна»

Протягом кількох років компанія Пронет та ПрАТ «Вераллія Україна» (ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря») тісно співпрацюють. За 2016-2019 р.р. нами було виконано декілька контрактів, предметом яких було виконання робіт по модернізації, розширенню та супроводу, на базі розроблених проектів, інформаційного комплексу (СКС, ЛОМ) для ПрАТ «Вераллія Україна».
Подробиці
ПрАТ «Вераллія Україна»

ПрАТ «Вераллія Україна»

Протягом 2017-2019 р.р. компанією Пронет було реалізовано декілька контрактів для ПрАТ «Вераллія Україна» по модернізації, розширенню та супроводу наявної інфраструктури відеоспостереження. Метою модернізації було забезпечення безпеки працівників підприємства Замовника та контроль робочого процесу.
Подробиці
Промислово будівельна група «Ковальська»

Промислово будівельна група «Ковальська»

У рамках проекту виконано аудит існуючого стану справ (бізнес-процесів), розроблено проект, надано послуги з впровадження та, на разі, виконується технічна підтримка. У рамках проекту описані та реалізована автоматизація процесів Service Desk, інцидент менеджменту, база знань. Впроваджено систему моніторингу, яка охоплює усі активи та забезпечує проактивний моніторинг стану сервісів та інфраструктури.
Подробиці
ПРАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій»

ПРАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій»

Наша компанія реалізувала проект з впровадження ситеми моніторингу ІТ обладнання та web-сервісів в ПРАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій».
Подробиці
Universal Fish Company

Universal Fish Company

Завдання Забезпечити автоматизований облік продукції на етапах переробки та передачу даних в ERP для планування і обліку у виробничих процесах
Подробиці
Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру»

Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру»

«Пронет» виконало контракт по забезпеченню безвідмовного функціонування телекомунікаційної інфраструктури на обладнанні Cisco у ДП «Центр державного земельного кадастру»
Подробиці
Керуюча компанія «Маріупольська інвестиційна група»

Керуюча компанія «Маріупольська інвестиційна група»

Перед ТОВ "Керуюча компанія« Маріупольська інвестиційна група »" стояло завдання стандартизації діяльності компанії та раціональнішого використання наявних ресурсів для досягнення найкращих результатів. Наступним кроком, після проведення формалізації і стандартизації бізнес-процесів компанії повинна була стати автоматизація діяльності.
Подробиці